Technologia pielęgnacji olejów obróbkowych na przykładzie doświadczenia eksploatacji oleju Kat-Oil

Oprócz olejów emulgujących, OILCOM jest producentem szeregu olejów nieemulgujących do obróbki skrawaniem.
Oleje nieemulgujące są stosowane rzadziej od emulsji wodno-olejowych do obróbki metali, ponieważ są droższe oraz gorzej chłodzą narzędzia, nie pozwalając uzyskiwać wysokich prędkości skrawania. Oleje nieemulgujące są stosowane w trudniejszych operacjach – do obróbki materiałów trudnoskrawalnych jak stale stopowe lub stopy aluminium, w najcięższych procesach, takich jak dłutowanie, głębokie wiercenie lub gwintowanie oraz, jeżeli są stawiane wysokie wymagania dla trwałości narzędzi lub gładkości obrabianej powierzchni.Oleje nieemulgujące OILCOM zawierają kompozycję dodatków smarnych realizującą dwa mechanizmy działania: tworzenie na powierzchni metalu soli żelaza oraz polimery organiczne. W trakcie obróbki metalu zachodzi wzrost temperatury powierzchni obrabianego metalu. W tych warunkach część składników oleju reaguje z powierzchnią metalu, tworząc sole organiczne żelaza (mydła). Inne składniki pod wpływem podwyższonej temperatury, przy dostępie powietrza, tworzą związki wysokocząsteczkowe (polimery). Mieszanina mydeł i polimerów na powierzchni metalu rozdziela wiór od narzędzia, dzięki czemu eliminowane jest napawanie wióra na narzędzie. Niskie tarcie zapobiega nadmiernemu wydzielaniu ciepła. Dzięki temu zapewniona jest dobra dopuszczalna prędkość skrawania, niskie zużycie narzędzia oraz dobra jakość powierzchni obrabianego metalu. Kompozycja dodatków uszlachetniających OILCOM zapewnia poprawną pracę oleju w szerokim zakresie prędkości obróbki, nacisków, temperatury i składu chemicznego obrabianej powierzchni.

Podstawowym olejem nieemulgującym OILCOM jest Kat-Oil. Jest to produkt uniwersalny, przeznaczony do szeregu procesów obróbki stali, żeliwa i metali nieżelaznych. Podstawową cechą oleju Kat-Oil jest wysoka stabilność, wynikająca ze stosowania komponentów wysokiej jakości oraz dobrze dobranego inhibitora utleniania. Przy umiarkowanym wynoszeniu oleju Kat-Oil z obrabianymi detalami, nie wykazuje on oznak starzenia – praktycznie nie zmienia barwy, a stężenie dodatków tylko w minimalnym stopniu się obniża w trakcie użytkowania. Olej nie wchłania wody, w czasie odstoju woda bez problemu opada na dno zbiorników zasilających. Może bez problemu być oczyszczony ze ścieru metalowego na filtrach dowolnej konstrukcji. Nie stwierdzono problemów filtracji, nawet na filtrach włókninowych z oczkiem poniżej 10µm. W układach zasilania wyposażonych w filtry z wkładami papierowymi lub wkładami workowymi z włókniny oraz drenaż zbiorników zasilających, olej Kat-Oil jest praktycznie wieczny i może być stosowany przez wiele lat bez wymiany.

Jednocześnie olej Kat-Oil, tak samo, jak pozostałe produkty OILCOM, jest przyjazny dla pracowników, prowadzących obróbkę metalu. Tak samo jak oleje emulgujące, wykonany jest na bazie głęboko oczyszczonego bezsiarkowego oleju mineralnego i zawiera nowoczesne dodatki uszlachetniające, wykazujące brak wpływu na zdrowie ludzi. Nie zawiera w swoim składzie związków siarki, chloru, ani podatnych na jełczenie tłuszczy. Dzięki temu jest wolny od przykrego zapachu, charakterystycznego dla szeregu olejów obróbkowych, przez co jest lubiany przez operatorów obrabiarek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>