Asortyment olejów emulgujących do obróbki skrawaniem

Oleje emulgujące OILCOM produkowane są według własnej technologii, wykorzystującej praktycznie wszystkie możliwości, wynikające z aktualnej wiedzy na temat produkcji olejów emulgujących do obróbki metali. Produkty te dorównują najnowocześniejszym wyrobom, oferowanym na świecie. Cecha szczególna olejów emulgujących OILCOM to wysoka stabilność w trakcie poprawnej eksploatacji, uzyskana przy braku negatywnego wpływu na zdrowie pracowników. Wysoka stabilność została uzyskana poprzez wykorzystanie składników odpornych na działanie mikrorganizmów w połączeniu z „miękkimi” dodatkami konserwującymi. Produkty te są wykonywane na bazie głęboko oczyszczonego bezsiarkowego oleju mineralnego. Ten rodzaj oleju o jakości porównywalnej z komponentami do produkcji kosmetyków, jest odporny na działanie bakterii beztlenowych, które wymagają organicznych związków siarki do własnej przemiany materii. Nie ma siarki – nie ma bakterii beztlenowych – nie ma przykrego zapachu siarkowodoru i korozji, to prosta, aczkolwiek dość kosztowna zasada. Ze składu olejów emulgujących OILCOM wyeliminowano niestabilne, aczkolwiek tanie emulgatory, np. kwas oleinowy. Stabilność olejów emulgujących OILCOM pozwala uzyskiwać okresy wymiany od 3 miesięcy do dwóch lat przy minimalnym zakresie zabiegów pielęgnacyjnych. Emulsje na bazie koncentratów OILCOM zachowują się poprawnie przy spadku pH od początkowego poziomu 9,5 do 8,0 i zasadniczo nie wymagają korekty dodatkami konserwującymi lub trójetanoloaminą w trakcie całego okresu eksploatacji. Inne szczególne cechy tych emulsji – łatwość ich przygotowania, praktyczny brak zapachu, także w długim okresie eksploatacji, niska tendencja do pienienia, brak osądów (emulsje nie zawierają kwasu borowego – głównej przyczyny powstawania osadów w trakcie eksploatacji), kompatybilność z elastomerami i lakierami, pozytywny wpływ na trwałość narzędzi, nawet przy znacznym odchyleniu od optymalnego stężenia, skuteczna ochrona przed korozją – na czas magazynowania międzyoperacyjnego i transportu suchych detali w opakowaniu. OILCOM oferuje cztery podstawowe gatunki koncentratów emulsji do obróbki skrawaniem. Ze względu na brak miejsca, chciałbym dokładniej omówić dwa z nich.

Standard Oil tworzy emulsje mleczne. Jest przeznaczony do obróbki wiórowej i obróbki plastycznej. Został opracowany specjalnie dla potrzeb walcowni i ciągarni wyrobów stalowych. Emulsja zapewnia optymalny współczynnik tarcia, odpowiedni dla procesów obróbki plastycznej, a także doskonałe właściwości smarne, odpowiednie do obróbki wiórowej. Jakkolwiek Standard Oil jest olejem mineralnym ze stosunkowo niską zawartością emulgatorów i inhibitorów korozji, tworzy stabilne emulsje, równie trwałe, jak emulsje półsyntetyczne czołowych światowych producentów. Jest lubiany również przez małe warsztaty obróbki skrawaniem, ponieważ przy stosunkowo niskiej cenie, w warunkach eksploatacji dość dalekich od optymalnych, pozwala uzyskiwać poprawne wyniki obróbki w długim czasie. Osiągnięcie okresów wymiany ponad trzy miesiące nie stanowi w tych warunkach problemu. W centralnych układach smarowania przy systematycznej filtracji, możliwy jest okres wymiany ponad 1 rok.

Emulsje na bazie koncentratu Standard Oil, z początkowym poziomem pH ok. 9,5 są przeznaczone przede wszystkim do obróbki stali i żeliwa, jakkolwiek użytkownicy stosują je z powodzeniem także do obróbki stopów miedzi i aluminium.

Super Oil EP jest koncentratem półsyntetycznym, tworzącym emulsje półprzejrzyste, uniwersalne, odpowiednie do obróbki wiórowej i szlifowania. Są szczególnie zalecane dla zakładów obróbki metali z centralnymi układami zasilania lub zakładów stosujących równocześnie obróbkę wiórową i szlifowanie. W centralnych układach zasilania, wyposażonych w filtry, może być stosowany przez okres rzędu jednego roku bez pogorszenia właściwości użytkowych.

Emulsje na bazie koncentratu Super Oil EP, z początkowym poziomem pH ok. 9,5 są przeznaczone przede wszystkim do obróbki stali i żeliwa, jakkolwiek użytkownicy stosują je z powodzeniem także do obróbki stopów miedzi i aluminium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>